Rapport från årsmötesförhandlingar för verksamhetsåret 2021.

Den 14 mars hölls årsmöte för HSBN, Hedenstorp & Sandseryd Business Network.

25-talet medlemmar hade samlats på Jönköping Airport där lunch från Air Inn lät sig väl smaka.

När alla såg mätta och belåtna ut hälsade avgående ordförande Anna Tjelta alla varmt välkomna till årsmötesförhandlingarna. Herman Larsson utsågs att vara mötesordförande och  B-O Hulting till sekreterare. Anna Tjelta berättade om det gångna årets händelser och dess beslut och presenterade verksamhetsberättelsen på videoduken. Verksamhetsberättelsen kommer inte att tryckas utan kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida. Vår kassör Christer Gustafsson berättade om det ekonomiska utfallet och visade också förslag till budgeten för år 2022. Efter genomgången var det dags för föreningens revisor David Blom att lämna yttrande över genomförd revision. Till allas glädje fanns inget att anmärka på och därmed kunde ansvarsfrihet beviljas för styrelsen 2021. Medlemsavgifter beslutades vara oförändrade för år 2023.

Efter genomförda val har styrelsen följande bemanning:

Ny ordförande på ett år (2022) valdes Henrik Älverdal, Jönköpings Airport.

Ledamöter i 2 år: – Rickard Karlsson Securitas 2022–2023 och Maria Roos Kinnarps 2022 – 2023. Ledamöter i 1 år: – Christer Gustafsson  Rol 2022, Viktoria Havskog Rinkaby Rör 2022, Anton Sjödin Sueco 2022, David Blom PC support 2022. Ledamöter med ett år kvar är Peter Christensson Alpist och Johannes Hermansson INR