Om HSBN

Företagarföreningen Hedenstorp & Sandseryd Business Network

Kort om HSBN

Hendenstorp & Sandseryd Business Network är en intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att medverka till den framtida utvecklingen av näringslivet som finns etablerade på industriområdena. Aktuella frågor ska bedrivas i nära samarbete med näringslivsavdelningen Jönköpings kommun. Vidare ska föreningen verka för att etablera och utveckla möjligheter till samverkan medlemmarna emellan vad gäller service, tjänster, information och kompetens. Intresseorganisationen Hendenstorp & Sandseryd Business Network är en ideell förening med ca 57 st medlemsföretag. Föreningen är politiskt oberoende och bildades formellt 2012-12-20 säte är Jönköpings kommun industriområdena Hedenstorp och Sandseryd.

Syfte, Mål & Vision

Föreningen arbetar med följande frågor:

 • Nätverksträffar
 • Informationstavlor
 • Trafiksituationen
 • Gemensam service
 • Medlemsrekrytering
 • Marknadskanler
 • Hemsida & Facebook
 • Kollektivtrafiken
 • Medlem

  Som medlem antas representanter för intresserade företag, organisationer, intressenter, aktörer som godkänner stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet.

  Avgifter

  Det skall vara enkelt som företag att gå med i nätverket. Ditt företag utgör redan i dag en viktig del av näringslivet i Jönköping. Nu har Du chansen att stärka den positionen i ett nätverk med
  andra företagare.

  Medlemsavgiften är endast:
  200:-/år för 0-10 anställda
  500:-/år för 11-50 anställda
  samt 1000:-/år för >50 anställda

  Vill du veta mer?

  Läs vår senaste verksamhetsberättelse 

  Styrelsens sammansättning

  Henrik Älverdal

  Jönköping Airport, Ordförande

  Peter Christensson

  Alpist Reklam, vice Ordförande

  Christer Gustafsson

  ROL Production International, Kassör

  David Blom

  PC-Support, Ledamot

  Rikard Karlsson

  Securitas, Ledamot

  Maria Roos

  Kinnarps, Ledamot

  Viktoria Havskog

  Rinkaby Rör AB, Ledamot

  Johannes Hermansson

  INR, Ledamot

  Anton Sjödin

  Soeco, Ledamot

  Övriga intressenter

  Patrik Holst

  Näringslivsavdelningen, Jönköpings kommun sekreterare/marknadsföring

  Conny Eriksson

  Arbetsförmedlingen

  B-O Hulting

  Fri resurs

  Herman Larsson

  Fri resurs