Områden

Hedenstorp, Norra, Södra & Östra samt Sandseryd

Utöka din kunskap om Hedenstorp & Sandseryd

Hedenstorp och Sandseryd är ett verksamhets- och industriområde strategiskt beläget strax väster om Jönköpings centralort, närmare bestämt utmed R40 mot Göteborg och dess korsning till RV195 mot Mariestad. Området är uppdelat i Hedenstorp Norra, Hedenstorp Södra samt Sandseryd i anslutning till och Jönköping Airport. Under utveckling finns området Hedenstorp Östra.

Området är ett av Jönköpings kommuns logistik- och industriområden, som tillsammans med kommunens andra näringslivsområden utgör ett av Skandinaviens bästa geografiska läge mellan huvudstäderna.

På Hedenstorp och Sandseryd finns i dagsläget hundratalet stora och mindre företag inom tillverkningsindustri, logistik, försäljning samt service-och tjänstesektor.

Industriområde Hedenstorp Östra – Här

Detaljplan för verksamheter på del av Hedenstorp 1:2 m.fl. Hedenstorp östra, Jönköpings kommun – Här

Granskning: Utbyggnadsstrategi för centrala tätorten -Här

Foton

Av Hampus Grune

Hitta till oss